tl_files/de-weryha-art/documents/Bargteheide-ikonka.jpg  

Hannelies Ettrich, Open Space Bargteheide Kunst im öffentlichen Raum Bargteheide Beiträge zu Geschichte und Gegenwart; Herausgeber: Stadt Bargteheide, Stadtarchiv;  S. 60, 61, 62; ISBN: 978-3-00-057217-3

tl_files/de-weryha-art/img/flag_de.jpg
     
tl_files/de-weryha-art/documents/ikonka-DSC_0039.jpg  

Mieczysław Szewczuk, Zyć sztuką Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Malarstwo/Rysunek/Rzeźba/Grafika/Fotografia/Obiekty Living for art Contemporary art collektion at the Jacek Malczewski Museum in Radom Painting/Drawing/Sculpture/Photography/Objects, Publisher: Wojciech Janik and Jacek Malczewski Museum in Radom, str. 227, 399, 402, 408, 415, ISBN: 978-83-87-822-85-9

tl_files/de-weryha-art/img/flag_pl.jpg tl_files/de-weryha-art/img/flag_en.jpg

   

 

tl_files/de-weryha-art/documents/Gedanopedia.jpg  

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Błażej Śliwiński, GEDANOPEDIA  (internetowa encyklopedia Gdańska)

tl_files/de-weryha-art/img/flag_pl.jpg

http://www.encyklopediagdanska.pl/index.php?title=WERYHA-

WYSOCZA%C5%83SKI_JAN_DE

     
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/13.jpg  

Maryla Popowicz-Bereś, PRACA MAGISTERSKA pt. Jan de Weryha-Wysoczański Monografia artysty, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki. Praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym dr Grażyny Ryby, Rzeszów 2014.

tl_files/de-weryha-art/img/flag_pl.jpg tl_files/de-weryha-art/img/flag_de.jpg

 

   

 

tl_files/de-weryha-art/documents/Katalog-crp.jpg  

Katalog rzeźb, obiektów przestrzennych i medali z kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko 2013, Maria Pajek, Wydawca: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ISBN 978-83-85901-98-3, Str. 236

tl_files/de-weryha-art/img/flag_pl.jpg

   

 

tl_files/de-weryha-art/documents/Cover Photo.jpg  

 

Mieczysław Szewczuk, O Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu po jubileuszu 20-lecia działalności. W niemal encyklopedycznym skrócie, arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej nr 10, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Multicolor Radom 2012, s. 111, ISSN 1895–5827

http://uniwersytetradom.pl/art/services/wydzialsztuki.pr.radom.pl/arteria/arteria10.pdf

   

 

tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/26.jpg  

Alexandra Klei, Geschichte durch Architektur. Zur baulichen und gestalterischen Repräsentation der nationalsozialistischen Konzentrationslager (The memorized place. Function and importance of the architecture of Nationalsocialistic concentration camps for the illustration and presentation of history). Verlag: transcript, 2011, s. 511, ISBN/EAN:978-3-8376-1733-7

   

 

tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/25.jpg    

Aleksandra Warchoł, PRACA MAGISTERSKA pt. Wystawa jako dzieło sztuki, na podstawie twórczości Jana de Weryha-Wysoczańskiego, Politechnika w Radomiu, Wydział Sztuki. Praca magisterska napisana w Katedrze Struktur Przestrzennych i Teorii Sztuki pod kierunkiem naukowym dr Tamary Książek , Radom 2011, Nr albumu 91692

 

 tl_files/de-weryha-art/img/flag_pl.jpg tl_files/de-weryha-art/img/flag_de.jpg

tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/24.jpg  

Kultura w Gdańsku: Galerie sztuki w Gdańsku, gdańscy działacze kulturalni, Gedanalia, imprezy w Gdańsku, instytucje naukowe w Gdańsku, Books LLC, Wiki Series, (3.9.2011), ISBN-10: 1231941332, ISBN-13: 978-1231941331

   

 

tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/23.jpg  

Michael Joho, Polnisches Leben in Hamburg – Śladami Polaków w Hamburgu, Landeszentrale für politische Bildung, Hamburg 2011, s. 76-77, ISBN: 978-3-929728-55-2

 

tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/22.jpg   Escultores de Alemania del siglo XX: Books LLC, Wiki Series (May 28, 2011), ISBN-10: 1232496782, ISBN-13: 978-1232496786
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/21.jpg   Monika Bartoszek, Orońskie Ścieżki – Orońsko Paths, Przewodnik, Guide, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 2011, s. 126, 159. ISBN 978-83-85901-85-3
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/20.jpg   Mariusz Knorowski, Maria Pajek, Anna Podsiadły, Anna Szary-Cioczek, Alfabet rzeźby, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 2011.
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/19.jpg   Katja Köhr, Hauke Petersen, Karl Heinrich Pohl (Hg.), Gedenkstätten und Erinnerungskulturen in Schleswig-Holstein: Geschichte, Gegenwart und Zukunft, Frank & Timme Verlag 2010, s. 63. ISBN-10: 9783865962805, ISBN-13: 978-386596280
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/18.jpg   German Sculptors, Memphis, Tennessee: LLC Books 2010, s. 233-234. ISBN 97-1-155-66870-3
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/18a.jpg   Polish Contemporary Artists, Memphis, Tennessee: LLC Books 2010, s. 5-6. ISBN 978-1-155-38588-4
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/17.jpg   Modern Sculptors, Memphis, Tennessee: LLC Books 2010, s. 473-474. ISBN 978-1-157-60975-9
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/16.jpg   Polish Artists, Memphis, Tennessee: LLC Books 2010, s. 75-76. ISBN 9 78-1-157- 04134-4
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/15.jpg   People from Gdańsk, Memphis, Tennessee: LLC Books 2010, s. 243-244. ISBN 978-1-157-44437-4
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/14.jpg   Rafał Kawaler de Weryha-Wysoczański, Tomasz Lenczewski, Genealogia rodu de Weryha-Wysoczańskich, w: Genealogisches Handbuch des Adels, Adelige Häuser XXX, t. 145, Limburg an der Lahn: Starke Verlag 2008, s. 412-420. ISBN 978-3-7980-0845-8
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/13.jpg  

Magdalena Kościelniak, PRACA MAGISTERSKA pt. Jan de Weryha-Wysoczański – Archiwista drewna, Uniwersytet w Rzeszowie, Wydział Sztuki. Praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym dr Cezarego Woźniaka, Rzeszów 2008.

 

 tl_files/de-weryha-art/img/flag_pl.jpg tl_files/de-weryha-art/img/flag_de.jpg

tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/12.jpg  

Jan de Weryha-Wysoczański, To było coś nadzwyczajnego, nieziemskiego, to było boskie… , w: Jan Paweł II we wspomnieniach polsko-niemieckich – Johannes Paul II in deutsch-polnischen Erinnerungen. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Dortmund, Katowice: Verlag Hübsch & Matuszczyk KG 2006, s. 296. ISBN-10 83-60367-36-3, ISBN-13 978-83-60367-35-3

tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/11.jpg  

Kürschners Handbuch der Bildenden Künstler - Deutschland, Österreich, Schweiz,  tom II: P-Z, München/Leipzig: K. G. Saur Verlag 2005, str. 864, ISBN 10: 3598247346, ISBN 13: 9783598247347

     
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/10.jpg   Ewa Wróblewska-Kucharska, Weryha-Wysoczański Jan de, in: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii (Enzyklopädie der polnischen Emigration und der Auslandspolen), Bd. 5/S-Ż/, Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski 2005, S. 234-235. ISBN 83-89376-10-5 Bd. 1-5, ISBN 83-89376-15-6 Bd. 5
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/9.jpg  

Daniel Spanke (Hg.), Strenges Holz – Heiner Szamida, Helga Weihs, Jan de Weryha. Mit einem Beitrag zur Geschichtlichkeit der Modernen Kunst, Kunsthalle Wilhelmshaven, Kerber Verlag, 25.4. - 27.6.2004, s. 7, 53-69. [Katalogtexte: Daniel Spanke] Museumsausgabe: ISBN 3-936848-05-x, Buchhandelsausgabe, Kerber Verlag Bielefeld: ISBN 3-936646-66-x 

 

tl_files/de-weryha-art/img/flag_pl.jpg tl_files/de-weryha-art/img/flag_de.jpg tl_files/de-weryha-art/img/flag_en.jpg

tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/2.jpg  

Rocznik historii prasy polskiej, Tom 7, Wydawn. Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2004, Str. 164

   

 

tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/7.jpg   EU-Who is who, Band 1: Deutschland und Österreich, 1 Ausgabe, Eine Personenenzyklopädie mit rund 15.000 Biografien von Persönlichkeiten in Deutschland und in Österreich, Zug: EU-Who is Who GmbH 2003, s. 555. ISBN 3-905729-00-8
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/6.jpg   Jan de Weryha-Wysoczański, Jan de Weryha-Wysoczański, w: Złote Myśli Ludzi Wielkiego Umysłu Talentu i Serca – Twórcy Wizerunku Polski – Księga 2002 – Sentencje, aforyzmy, dewizy życiowe, Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Europejski Instytut Kultury i Edukacji „EUROPAG“, Profesionalny Instytut Opiniotwórczy „PIO“, Warszawa 2002, s. 342, 401. ISBN 83-913568-4-1
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/5.jpg   Polak w świecie, Leksykon Polonii i Polaków za granicą, Warszawa: Wydawnictwo Polska Agencja Informacyjna S.A. 2001, s. 336, 423. ISBN 83-223-2693-9
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/4.jpg   Paul Pfisterer (Hg.), Monogrammlexikon, Internationales Verzeichnis der Monogramme bildender Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts, Bd. 2, Berlin/New York: Walter de Gruyter Verlag 1995, s. 764. ISBN 3110143003.
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/3.jpg   Kunstadressbuch, Deutschland, Österreich, Schweiz 1990/1991, Art Address Regional Art Directory Germany, Austria, Switzerland 1990/91, Frankfurt: ART ADDRESS Verlag 1991, s. 564. ISBN 3-921529-13-X
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/2.jpg   Walter Kaupert, International Directory of Arts, Volume 1, Kaupterverlag 1992.
tl_files/de-weryha-art/img/presse/veroeffentlichungenlexika/1.jpg   Künstler in Hamburg, Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg, Hamburg: Christians Verlag 1982. ISBN 3-7672-0749-4